Jazyk

Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.

Rimanom 15,2

Projekt komunitných sociálnych služieb Dobrodina chce priniesť Bernolákovu, ale aj celému Slovensku unikátne a prirodzené spojenie rôznych spoločenstiev, ktoré si vedia pomôcť nielen navzájom, ale spoločne vytvoria živú komunitu postavenú na tradičných hodnotách úcty, porozumenia a pomoci slabším. Dobrodina bude miesto, v ktorom nájdu bývanie a opateru seniori odkázaní na pomoc, v komunitných bytoch sa usadia nielen ich vitálni súputníci, ale aj personál tohto zariadenia. Hneď vedľa budeme počuť švitoriť predškolákov v materskej škole a nebude chýbať ani zdravotné stredisko, ktoré postráži zdravie nielen tejto komunity, ale aj našich susedov v obci. Čítať viac

Darujte nám 2% z Vašich daní!  K vyplneniu daňového priznania potrebujete:

IČO: 53465156

Obchodné meno (názov): Účelové zariadenie RODINA

 • 2020

  Založenie  účelového zariadenia Rodina

 • 2021

  Vytvorenie pracovného tímu

 • 2022

  Založenie developerskej spoločnosti a architektonická štúdia

 • 2024

  Stavebné povolenie a začiatok stavby

 • 2026

  Otvorenie zariadenia pre seniorov

Materská škola

1 nadzemné podlažie
415 m2 úžitkovej plochy

Dom seniorov

A: 3 nadzemné podlažia
B: 2 nadzemné podlažia
4072 m2 úžitkovej plochy

Komunitné bývanie

2-3 nadzemné podlažia
1868 m2 úžitkovej plochy

Zdravotné stredisko

3 nadzemné podlažia
1301 m2 úžitkovej plochy

Bea Dobová

je srdcom a dušou sociálna pracovníčka a ako riaditeľka zariadenia pre seniorov má dostatok skúseností

Benjamin Uhrin

zastupuje cirkev a uvedomuje si, že cirkev musí prinášať aj nové spôsoby ako s láskou slúžiť svojej komunite

Pavel Boroš

sa venuje projektovému manažmentu stavieb a nadchol ho projekt vytvorenia skutočnej rôznorodej komunity

Lea Miklošová

využíva svoj dar rozumieť číslam v prospech dobrej veci a túži vidieť cirkev zapojenú do sociálnych služieb

Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

Hebrejom 10,24-25

Bratská jednota baptistov v SR na projekt poskytla svoj pozemok a časť prostriedkov, ktoré získala
z prenájmu pozemkov, ktoré má vo vlastníctve. Ďalšie prostriedky dostávame a očakávame od darcov – dobrodincov zo Slovenska aj zo zahraničia.

 

Účelové zariadenie RODINA
Súľovská 2
Bratislava, 821 05

tel. +421 903 311 822