Jazyk

Kľúčoví ľudia

Projekt Dobrodina podporuje mnoho ľudí, no niekoľko z nich hrá ústrednú rolu v tvorbe jeho koncepcie a vízie. Sú to ľudia nielen s dobrým úmyslom, ale aj praktickými skúsenosťami v tejto oblasti.

Bea Dobová

je srdcom a dušou sociálna pracovníčka a ako riaditeľka zariadenia pre seniorov má dostatok skúseností

Benjamin Uhrin

zastupuje cirkev a uvedomuje si, že cirkev musí prinášať aj nové spôsoby ako s láskou slúžiť svojej komunite

Pavel Boroš

sa venuje projektovému manažmentu stavieb a nadchol ho projekt vytvorenia skutočnej rôznorodej komunity

Lea Miklošová

využíva svoj dar rozumieť číslam v prospech dobrej veci a túži vidieť cirkev zapojenú do sociálnych služieb

Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

1. Tesalonickým 5,11

Účelové zariadenie RODINA
Súľovská 2
Bratislava, 821 05

Tel. +421 903 311 822