Jazyk

Sociálne služby​

Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím.

Hebrejom 10,24-25

Domov seniorov

Seniori, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú a prípadne aj ošetrovateľskú starostlivosť, nájdu v našom zariadení príjemné prostredie a komunitu, kde sa budú cítiť v bezpečí a prijatí. Je tu veľká spoločenská miestnosť s výhľadom do záhrady aj kaviareň, kde bude možné posedieť s návštevou, prípadne zorganizovať menšiu oslavu. Bezbariérový prístup do uzatvorenej záhrady dá možnosť na čerstvom vzduchu relaxovať aj tým, ktorých už nohy alebo hlava neposlúchajú. Malá kaplnka poskytne priestor pre ticho a modlitbu. Sociálni pracovníci budú s klientmi pracovať jednotlivo aj v skupinách a vytvárať im zaujímavé aktivity. Klienti budú mať k dispozícii aj duchovnú starostlivosť a možnosť účasti na bohoslužbe v blízkom baptistickom kostole. Vo vlastnej kuchyni sa bude pripravovať 5x denne strava pre všetkých ubytovaných aj denných klientov podľa ich diabetologických potrieb.

CELOROČNÉ UBYTOVANIE PRE 40 KLIENTOV

Súbor jedno a dvojlôžkových izieb s bezbariérovým prístupom a vlastným sociálnym zariadením. Na každom poschodí bude k dispozícii kuchynka, terapeutické miestnosti a priestor pre stretávanie sa s návštevami.

DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV

Služba je určená pre seniorov, ktorí potrebujú opatrovateľskú službu počas pracovného dňa. Budú mať k dispozícii vlastný priestor – oddychovú miestnosť, sociálnych pracovníkov a terapie podľa svojho záujmu a potrieb.

SOCIÁLNO- ZDRAVOTNÉ ZARIADENIE

Bude poskytovať 30 seniorom opatrovateľské aj ošetrovateľské služby. Bude v ňom pôsobiť lekár aj zdravotné sestry. Seniori budú mať k dispozícii jedno a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením.

Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to.

Príslovia 3:27

Komunitné bývanie

Zámerom projektu Dobrodina je vytvoriť živé a pestré prostredie, v ktorom sa stretávajú rôzne typy komunít a preto je bývanie veľmi organickou súčasťou celého zámeru. Cieľom je nevytvárať len inštitucionálne zariadania sociálnej starostlivosti, ale aj tradičné a prirodzené vzťahy, ktoré vznikajú v susedstvách. V šiestich bytových domoch postavíme 28 nájomných bytov, ktoré budú určené jednak pre vitálnejšich seniorov, ktorí sa dokážu postarať o seba, no vyhovuje im blízkosť iných služieb, ale aj lekárom, opatrovateľom a iným zamestnancom areálu Dobrodina. Severo-južná orientácia bytov zabezpečí dostatok svetla v každom ročnom období a zároveň zabráni prehrievaniu bytov silným západným slnkom. Všetky byty majú lodžie.

BEZBARIÉROVÉ BYTY PRE SENIOROV

Byty na prízemí sú určené pre vitálnych seniorov, ktorí sa dokážu ešte o seba postarať, ale ocenia blízkosť lekára a možnosť objednať si obedy a ďalšie služby. Takéto bývanie im zaručí dostatok súkromia, ale aj možnosť podieľať sa na spoločných aktivitách.

BYTY PRE ZAMESTNANCOV DOBRODINY

Byty na poschodí sú určené predovšetkým zamestnancom zdravotného strediska, materskej školy a domova seniorov. Benefit vo forme kvalitného a dostupného bývania v bezprostrednej blízkosti pracoviska nám pomôže získať kvalitný odborný personál.  

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE PRE OPATROVATEĽOV

Niekoľko bytov je vyhradených pre krátkodobé ubytovanie opatrovateľov domova seniorov, ktorí si budú môcť medzi službami oddýchnuť v bezprostrednej blízkosti pracoviska. Zároveň budú organickou súčasťou komunity, v ktorej pracujú a žijú.

Materská škola

Vízia materskej komunitnej školy je postavená na bezpečnom prostredí v duchu kresťanských hodnôt, kde všetky deti budú rešpektované, podporované a milované. Náš program plánuje podporovať holistický prístup k človeku, ktorý umožňuje každému dieťaťu rozvíjať svoje spoločenské, fyzické, intelektuálne a emocionálne schopnosti. Vieme, že každé dieťa je jedinečné a špeciálne, a preto je podporujúce prostredie rozhodujúce pre celkový vývoj dieťaťa v neskoršom veku. Materská škola má naprojektovanú samostatnú modernú budovu s dvoma triedami pre 30 detí vo veku od 3 – 6 rokov. V blízkosti materskej školy bude zariadenie pre seniorov, s ktorým budeme pripravovať spoločné aktivity na podporu sociálnych zručností pre deti i seniorov. S kvalitnými zamestnancami podporujeme otvorenú rešpektujúcu komunikáciu, empatický prístup, kvalitné vzdelávacie prostredie a dostatočný vonkajší priestor na pohybové aktivity.

Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to. Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba!

Príslovia 3,27-28

Zdravotné stredisko

Na severnej strane areálu vyrastie moderné zdravotné stredisko, v ktorom bude poskytovaná všeobecná a vybraná špecializovaná zdravotná starostlivosť pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Pomocou centrálneho manažmentu zdravotných služieb zabezpečíme, aby zdravotná starostlivosť bola kvalitná a efektívna. Naším zámerom je popri ambulancii všeobecného lekára a lekára pre deti a dorast poskytovať na čiastočný úväzok aj služby špecialistov ako diabetológ, endokrinológ, internista, kardiológ, onkológ, gynekológ, urológ, imunológ a psychiater. Klienti budú mať k dispozícii aj rehabilitáciu, lekáreň a sonografiu.

ZÁKLADNÉ SLUŽBY​

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Pre seniorov a zraniteľných občanov plánujeme otvoriť agentúru pre integráciu sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktorá bude koordinovať služby sociálnej a zdravotnej starostlivosti tak, aby prinášali klientom čo najlepší úžitok.​

NAŠE HODNOTY

Účelové zariadenie RODINA
Súľovská 2
Bratislava, 821 05

Tel. +421 903 311 822