Jazyk

Časový harmonogram

230310_721_cam0272
Projekt Dobrodina má veľké ciele do budúcnosti, no nezačína dnes. Aktívne nadväzujeme na historické udalosti, z ktorých pramení naše vlastníctvo pozemkov. Chceme byť prítmoní v sociálnych službách, tvoriť priateľské a starostlivé prostredie postavené na tradičných hodnotách a moderných štandardoch. Usilovne pracujeme na tom, aby sme jednotlivé etapy projektu zvládli v čo najkratšom čase.
 • 1921

  Založenie Spolku Rodina

 • 1924

  Výstavba a otvorenie sirotinca

 • 1936

  Výstavba novej budovy sirotinca a začiatok služby seniorom

 • 1945

  Znárodnenie polí patriacich Spolku

 • 1950

  Zoštátnenie sirotinca

 • 1991

  Vrátenie pozemkov cirkvi

 • 1992

  Diakonicko-charitatívne združenie RODINA - dom na polceste

 • 2017

  Založenie Iniciatívy

 • 2020

  Založenie  účelového zariadenia Rodina

 • 2021

  Vytvorenie pracovného tímu

 • 2022

  Založenie developerskej spoločnosti a architektonická štúdia

 • 2024

  Stavebné povolenie a začiatok stavby

 • 2026

  Otvorenie domova seniorov a materskej školy

 • 2027

  Otvorenie komunitného bývania a zdravotného strediska

Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

1. Tesalonickým 5,11

Účelové zariadenie RODINA
Súľovská 2
Bratislava, 821 05

Tel. +421 903 311 822